• Home
 • Nieuws
 • Uitnodiging Kennissessie RI&E - Kent u alle risico's?

Uitnodiging Kennissessie RI&E - Kent u alle risico's?

Een ondernemer loopt risico’s; dat weet u als geen ander. Het product waarin u investeert moet aanslaan, uw klanten moeten betalen, er moet niet ingebroken worden in uw bedrijf. Allemaal risico’s. Dat hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Zolang alles goed gaat, verdient u er met uw personeel een aardige boterham mee. Kent u alle risico’s? Ook voor uw personeel en uw materieel?

Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel? Dan staat de productie stil, of moet u het met een persoon minder doen. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke reparaties bij. Bovendien brengt het uw goede naam in gevaar. Kortom, behoorlijke risico’s!

Oog voor uw werknemers

Een gezonde en veilige werkplek draagt bij aan de werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit. Er zijn nog steeds bedrijven wiens Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) niet aansluit op de praktijk of zelfs helemaal niets hebben vastgelegd.

Heeft u een RI&E en is deze nog actueel? Er wordt weleens gezegd dat een RI&E elke 3 jaar opnieuw moet worden herzien. Eigenlijk zal bij elke verandering in de organisatie de RI&E moeten worden aangevuld!

DE FEITEN

 • De verplichting tot het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie en plan van aanpak geldt voor iedere werkgever ongeacht de omvang van het bedrijf.
 • Als de Inspectie SZW langskomt of er is een incident binnen het bedrijf, zal de Inspectie als eerste vragen naar de RI&E. Is deze niet aanwezig of niet volledig volgt automatisch een boete (economisch delict). Maar belangrijker is dat medewerkers graag onder gezonde en veilige arbeidsomstandigheden werken.
 • Ongeveer 45% van de bedrijven in Nederland heeft in 2016 een RI&E.
 • 8,9% van de werknemers heeft blijvend letsel als gevolg van een bedrijfsongeval.

Programma van vrijdag 10 maart 2017

We hebben twee sprekers uitgenodigd die u zullen vertellen waar u als ondernemer/verantwoordelijke op moet letten. Hieronder treft u het programma aan.

 • 13.30 uur Ontvangst met koffie en thee
 • 14.00 uur Welkomstwoord en aansluitend de presentatie RI&E door mevrouw Tijhof en mevrouw Hartmans
 • 15.00 uur Koffie/Thee
 • 15.10 uur Hervatting programma in twee groepen
  - Groep 1 rondleiding
  - Groep 2 verdieping in eigen problematiek
 • 15.35 uur Wisselen van de groepen
 • 16.00 uur Netwerkborrel

De Sprekers

Dames Lily HartmansLily Hartmans en Inge Tijhof zijn onze gecertificeerde Arbeidshygiënisten. Kort gezegd adviseren zij bedrijven op het gebied van Arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid op de werkplek.

Zij inventariseren de risico’s en beoordelen (evalueren en toetsen aan de (Arbo) wetgeving) hoe veilig de werkomgeving voor werknemers is. Dat kan voor alle risico’s (RI&E) maar ook voor specifieke onderwerpen of vragen. Denk bijvoorbeeld aan blootstelling gevaarlijke stoffen, geluid en fysieke belasting.

Daarnaast kijken zij naar de werkmethodes en organisatie van het werk. Denken bedrijven bijvoorbeeld aan verplichte keuringen? Hoe gaan ze om met de gevaarlijke stoffen? Hoe zitten de medewerkers achter de computer? Om de risico’s goed in te kunnen schatten gaan mevrouw Tijhof en mevrouw Hartmans in gesprek met de bedrijven. Ze kunnen ook metingen doen als dat nodig is. Door hun brede ervaring op het gebied van arbeidsveiligheid kunnen zij zich goed inleven in de problematiek binnen verschillende branches en in de risico’s die deze met zich meebrengen. Op basis daarvan krijgt de klant verbetervoorstellen om risico’s te voorkomen of te verminderen.

Ja, ik geef mij op voor deze Kennissessie!


Na ontvangst van dit formulier nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.