• Home
  • Nieuws
  • Verplichte EHBO certificering voor de kinderopvang

Verplichte EHBO certificering voor de kinderopvang

Per 1 januari 2018 is de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) in werking getreden. 

Deze wet schrijft voor dat tijdens openingsuren bij peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, naschoolse opvang en gastouders op iedere locatie ten minste één volwassene aanwezig moet zijn die beschikt over een certificaat Kinder-EHBO.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een spreekwoord dat zeker op kinderen van toepassing is. Jaarlijks worden gemiddeld 140.000 kinderen op de spoedeisende hulpverlening behandeld als gevolg van een ongeval thuis, op school, bij de opvang of tijdens het sporten. Om bij dit soort incidenten snel en adequaat te kunnen handelen biedt Velco de cursus Kinder-EHBO van het Rode Kruis aan.

Alleen een EHBO diploma volstaat vaak niet omdat er geen aparte module aan toegevoegd is die gericht is op het handelen bij kinderen.

Kinder EHBO verschilt in een aantal opzichten van volwassen EHBO.

In eerste instantie is de lichaamsbouw van baby’s en kinderen anders. Kinderen zijn kleiner en flexibeler, waardoor ze soms beter bestand zijn tegen gevaren of risico's en aan de andere kant soms juist meer ridico's lopen. Denk maar aan de inname van een bepaalde hoeveelheid giftige stof. Dat kan voor kinderen veel ernstiger uitwerking hebben dan voor volwassenen.

Een voorbeeld waarbij het voor kinderen anders werkt als volwassenen is de reanimatie. Voor kinderen wordt een ander reanimatieprotocol aangehouden waarbij er gestart wordt met beademen en niet met de hartmassage. Dat komt omdat voor kinderen een hartstilstand direct verband houd met zuurstoftekort. Bij volwassenen is dat juist circulatie.

Verder reageren kinderen heel puur. Bij kinderen en dan met name bij kleine kinderen en baby's is het moeilijk te achterhalen wat er precies aan de hand is. Simpelweg omdat je moeilijker met hen kan communiceren.

Dat maakt dat het behandelen en benaderen van kinderen op een andere manier moet worden uitgevoerd. Bij de cursus Kinder EHBO van Velco wordt er ingegaan op die bijzonderheden. De focus ligt op hoe je moet handelen in diverse eerste hulp gevallen.

Het programma van de cursus EHBO aan baby's en kinderen vind u hier

Voor meer informatie neem dan gerust contact op met onze afdeling Verkoop per mail: verkoop@velco.nl of telefonisch: 0541-513953